Menú Principal

Agenda

D D D D D D D
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Localització

Ver

Esteu aquí

Inici

Igualtat

"El masclisme mata, empobreix i atonta, per aquest ordre." Amelia Valcárcel

Per què hem d'implicar en el treball per la igualtat d'oportunitats?

En primer lloc, destacaríem que la desigualtat no és justa, tot i la igualtat legal encara no s'ha aconseguit la igualtat efectiva. El factor gènere patent en la societat però més encara entre les persones joves (construcció social i cultural de les característiques que s'atribueixen a cada sexe), imposa tasques i posicions diferents a homes i dones pel fet de ser-ho, i és clau en la desigualtat i una barrera per al desenvolupament de les societats, perquè es perden aportacions de tots dos en diferents camps: en el laboral i públic, de les dones, en el domèstic i privat, dels homes. Quan es treballa sense tenir això en compte, es invisibilitza el problema, "la igualtat s'ha aconseguit" i s'afavoreix que es perpetuïn les desigualtats.


En segon lloc, "nosaltres mateixos" com a administració pública que som, estem al servei de la ciutadania i per tant han d'atendre necessitats, expectatives i interessos del conjunt de la població, que no oblidem que està composta per dones i homes. A més, perquè treballar per la igualtat d'oportunitats maximitza els recursos humans amb la utilització dels "talents" d'ambdós.


Finalment, perquè cal complir la llei, ja que les actuals lleis i normes, des de la Constitució Espanyola, tractats internacionals, directrius de la Unió Europea, fins a la llei d'igualtat, defensen el principi d'igualtat i obliguen a respectar i garantir.

El novembre de 2009 ens vam plantejar la possibilitat d'elaborar el I Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones de Bocairent. A la Fase Preparatòria es va realitzar l'anàlisi prèvia, es va crear l'equip de treball, es van elaborar les línies estratègiques, les àrees d'actuació i el calendari del mateix.

Com a resum, el Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes (2011 - 2014) recull onze àrees, les accions van encaminades a eradicar qualsevol tipus de desigualtat i discriminació per raó de sexe, afavorint la igualtat real i efectiva entre dones i homes.
van entre elles una àrea que ens afecta: JOVENTUT, OCI i ESPORT, totes les àrees amb uns objectius clarament definits, unes accions concretes a desenvolupar i unes entitats que han de vetllar perquè aquestes es compleixin.

Diagnòstic previ

Pots descarregar-te el Pla Municipal de Igualtat de Bocairent ací

Avaluació del primer any

Català